górne tło

ZABYTKOWE POJAZDY

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie i Koło Pojazdów Zabytkowych Automobilklubu Krakowskiego organizują pokaz kilkunastu samochodów zabytkowych na płycie Rynku Głównego w godzinach: 16.30 -17.30.

W tym roku tematem wiodącym pokazu będą samochody o charakterze sportowym.

Około godz. 17.30 planowany jest przejazd całej kolumny wraz z Panem Prezydentem Miasta Krakowa, przedstawicielami UMK oraz innymi gośćmi muzeów krakowskich - spod Sukiennic do Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego przy ul. Piłsudskiego 12.

dolne t�o